Kadra Ośrodka

Lekarz prowadzący: dr n.med. Marcin Popek,
specjalista neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej

Koordynator Ośrodka: mgr Paulina Tarapacka – fizjoterapeuta

Magistrowie fizjoterapii
Dyplomowani Technicy fizjoterapii
Dyplomowani Technicy masażyści
Magistrowie psychologii
Magistrowie logopedii i neurologopedii
Dyplomowany Technik terapii zajęciowej