Pierwsza wizyta

W czasie pierwszej wizyty dziecko jest badane przez lekarza rehabilitacji medycznej, następnie jest konsultowane przez zespół terapeutyczny.

Zespół terapeutów zbiera dokładny wywiad, zapoznaje się z dokumentacją choroby oraz przeprowadza badanie kliniczne.

Prosimy rodziców o zabranie na pierwszą wizytę dokumentacji medycznej.

Po dokładnej analizie ustalany jest indywidualny program terapii dostosowany do stanu funkcjonalnego i możliwości dziecka oraz ustalane są ewentualne konsultacje z lekarzem neurologiem dziecięcym i pediatrą.