Świadczone usługi

Zabiegi bezpłatne w ramach NFZ odbywają się codziennie w godzinach: od 9.30 do 18.00.

KINEZYTERAPIA

 • Ćwiczenia w odciążeniu, w odciążeniu z oporem
 • Ćwiczenia czynne wolne, czynne z oporem
 • Ćwiczenia izometryczne
 • Ćwiczenia samowspomagane
 • Ćwiczenia bierne i czynno-bierne
 • Wyciągi, trakcje
 • Ćwiczenia indywidualne według metod: PNF, PIR, terapia manualna

FIZYKOTERAPIA

 • Elektroterapia: galwanizacja, jontoforeza, prądy diadynamiczne (DD),prądy TENS, prądy Traberta, prądy Kotza, elektrostymulacja, tonoliza, prądy interferencyjne
 • Laseroterapia
 • Ultradźwięki
 • Pole magnetyczne i elektromagnetyczne (magnetronik, diatermia krótkofalowa, terapuls)
 • Światłolecznictwo (sollux)
 • Krioterapia CO2- tylko prywatnie

MASAŻ

 • Masaż klasyczny
 • Masaż limfatyczny
 • Masaż izometryczny
 • Masaż mechaniczny Aquavibron
 • Masaż poprzeczny- tylko prywatnie

KINESIOLOGY TAPING

Tylko prywatnie