Kadra placówki

Kierownik Zakładu Usprawniania Leczniczego
mgr Małgorzata Bugajska-Szybiak
mgr fizjoterapii, specjalista rehabilitacji ruchowej

Zespół terapeutów:
Magistrowie fizjoterapii
Dyplomowani Technicy fizjoterapii
Dyplomowani Technicy masażyści