REHABILITACJA ŚRODOWISKOWA

ZABIEGI W DOMU PACJENTA

Świadczenia fizjoterapeutyczne w warunkach domowych udzielane są pacjentom, którzy ze względu na stan zdrowia i brak możliwości samodzielnego przemieszczania się nie mogą dotrzeć do miejsca udzielania zabiegów w warunkach ambulatoryjnych.

Skierowanie do rehabilitacji w warunkach domowych wystawia lekarz POZ lub lekarze specjaliści.
Kwalifikacja pacjentów odbywa się według kryteriów określonych przez NFZ.

Zabieg fizjoterapeutyczny w warunkach domowych realizowany jest na zasadach określonych w ustawie dla pacjentów z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanych:

1. Ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) do 12 miesięcy od ostrego incydentu mózgowego

2. Ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego ( 5 stopień w skali Rankina- nie dotyczy dzieci do 18 r.ż.)

3. Uszkodzeniem rdzenia kręgowego do 12 miesięcy od powstania uszkodzenia

4. Chorobami przewlekle postępującymi, a w szczególności: miopatie, choroba Parkinsona, zapalenie wielomięśniowe, rdzeniowy zanik mięśni, guzy mózgu, procesy demielinizacyjne, kolagenozy, przewlekłe zespoły pozapiramidowe, reumatoidalne zapalenie stawów

5. Chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych po zabiegach endoprotezoplastyki stawu ( do 6 miesięcy po operacji)

6. Urazami kończyn dolnych (do 6 miesięcy po operacji)

7. Osobom w stanie wegetatywnym/apalicznym