Świadczone usługi

KINEZYTERAPIA

  • Ćwiczenia w odciążeniu, w odciążeniu z oporem
  • Ćwiczenia czynne wolne, czynne z oporem
  • Ćwiczenia izometryczne
  • Ćwiczenia samowspomagane
  • Ćwiczenia bierne i czynno-bierne
  • Terapia indywidualna według metod NDT Bobath, PNF, Integracji Sensorycznej, PIR

MASAŻ

Shantala, klasyczny, mechaniczny (aquavibron), wodny wirowy

ZABIEGI FIZYKALNE

Z zakresu światłolecznictwa, elektroterapii, magnetoterapii, laseroterapii, termoterapii

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

TERAPIA ZAJĘCIOWA

Istnieje możliwość skorzystania z zabiegów prywatnie.