ZABIEGI PRYWATNE

Świadczenia płatne realizowane są zarówno w warunkach ambulatoryjnych jak i domowych (wartość świadczeń ustalana indywidualnie w zależności od zakresu zleconych zabiegów i szacunkowych kosztów dojazdu).

Usługi rehabilitacyjne w trybie prywatnym omijają system finansowania NFZ, co oznacza, że udzielane są z pominięciem kolejki NFZ oraz w godzinach niekolidujących z harmonogramem realizacji kontraktu.

Zakład Usprawniania Leczniczego wystawia rachunki zawierające szczegółowe zestawienie zakupionych usług.

CENNIK

CENNIK PRYWATNYCH ZABIEGÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH ZUL:

KINEZYTERAPIA
Ćwiczenia indywidualne z pacjentem (ćwiczenia bierne, czynno-bierne, mobilizacje) [30 min.] 40zł
Ćwiczenia indywidualne – według metod kinezyterapeutycznych- PNF, PIR, SI, Bobath, Terapia manualna [30-45 min.] 60zł
Pionizacja, nauka chodzenia 8zł
Wyciągi 10zł
Ćwiczenia w odciążeniu, oporowe, czynne wolne, izometryczne- jedna okolica 10zł
Inne formy usprawniania [15 min.] 5zł
MASAŻ
Masaż klasyczny – kręgosłup szyjny 20zł
Masaż klasyczny – kręgosłup szyjny + obręcz barkowa 30zł
Masaż klasyczny – odcinek szyjno-piersiowy kręgosłupa 30zł
Masaż klasyczny – odcinek piersiowo-lędźwiowy kręgosłupa 30zł
Masaż klasyczny – cały kręgosłup 40zł
Masaż klasyczny – kończyna górna / kończyna dolna – częściowy 20zł
Masaż klasyczny – kończyna górna / kończyna dolna – całość 30zł
Masaż klasyczny – obręcz barkowa / obręcz biodrowa 20zł
Masaż twarzy – punktowy, klasyczny, limfatyczny 20zł
Masaż limfatyczny ręczny – jedna kończyna 40zł
Aquavibron 8zł
Masaż segmentarny 30zł
Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo-powięziowe 30zł
Masaż z terapią punktów spustowych 30zł
Masaż izometryczny 30zł
Masaż relaksacyjny całego ciała 60zł
Masaż bańką chińską częściowy/całkowity 30zł/60zł
FIZYKOTERAPIA
Elektroterapia – galwanizacja, jonofereza, prądy interferencyjne, prądy diadynamiczne, TENS, prądy DD, prądy Traberta, prądy Kotza 7zł
Elektrostymulacja, tonoliza 10zł
Ultradźwięki, fonoforeza 8zł
Terapuls, diatermia krótkofalowa 10zł
Pole magnetyczne 7zł
Laser punktowy 8zł
Naświetlanie lampą Sollux, Bioptron 8zł
Krioterapia (dwutlenek węgla) 10zł
Kinesiology taping 30-40zł
Porada lekarska 50zł
Porada fizjoterapeutyczna 50zł
Konsultacja prychologiczna 50zł
Konsultacja logopedyczna 50zł
Rehabilitacja w domu pacjenta 80zł
Badanie stóp, podoskopia, dobór wkładek 50zł
Team konsultacyjny (fizjoterapeuta, psycholog, logopeda) 50zł
Terapia neurorozwojowa 30 min. 40zł
Terapia neurorozwojowa 45 minut 60zł