ZABIEGI PRYWATNE

Świadczenia płatne realizowane są zarówno w warunkach ambulatoryjnych jak i domowych (wartość świadczeń ustalana indywidualnie w zależności od zakresu zleconych zabiegów i szacunkowych kosztów dojazdu).

Usługi rehabilitacyjne w trybie prywatnym omijają system finansowania NFZ, co oznacza, że udzielane są z pominięciem kolejki NFZ oraz w godzinach niekolidujących z harmonogramem realizacji kontraktu.

Zakład Usprawniania Leczniczego wystawia rachunki zawierające szczegółowe zestawienie zakupionych usług.

CENNIK

CENNIK PRYWATNYCH ZABIEGÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH ZUL:

KINEZYTERAPIA
Ćwiczenia indywidualne z pacjentem (ćwiczenia bierne, czynno-bierne, mobilizacje, ćwiczenia wg metod kinezyterapeutycznych) [30 min.] 25 zł
Ćwiczenia wspomagane [15 min.] 8 zł
Pionizacja, nauka chodzenia 8 zł
Wyciągi 7 zł
Ćwiczenia w odciążeniu, oporowe, czynne wolne, izometryczne [15 min.] 6 zł
Inne formy usprawniania [15 min.] 5 zł
MASAŻ KLASYCZNY
Odc. szyjny [15 min.] 15 zł
Odc. szyjno-piersiowy [20 min.] 20 zł
Odc. piersiowo lędźwiowy [20 min.] 20 zł
Odc. lędźwiowy [15 min.] 20 zł
Cały kręgosłup (grzbiet) [25-30 min.] 30 zł
Kończyna górna / kończyna dolna (częściowy) [15 min.] 15 zł
Kończyna górna / kończyna dolna (całość) [20 min.] 20 zł
Obręcz barkowa / obręcz biodrowa [15 min.] 15 zł
Twarz [10 min.] 10 zł
MASAŻ LIMFATYCZNY (częściowy) [20 min.] 20 zł
AQUAVIBRON 6 zł
FIZYKOTERAPIA
Galwanizacja, prądy interferencyjne, prądy diadynamiczne, prądy TENS, prądy Traberta, prądy Kotza 5 zł
Elektrostymulacja 7 zł
Tonoliza 7 zł
Ultradźwięki 7 zł
Terapuls / diatermia krótkofalowa 7 zł
Magnetronik 5 zł
Laser punktowy 7 zł
Sollux 3 zł
Bioptron 3 zł
Krioterapia (dwutlenek węgla) 8 zł
Jonoforeza 7 zł
Fonoforeza 8 zł
Taping (plastrowanie) od 20 zł
Badanie stóp 35 zł
Konsultacja fizjoterapeutyczna 35 zł
Konsultacja logopedyczna 35 zł
Konsultacja psychologiczna 35 zł
Team konsultacyjny ( fizjoterapeuta, psycholog, logopeda) 50 zł
Terapia neurorozwojowa 30 min. 40zł
Terapia neurorozwojowa 45 minut 60zł